بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما

کالا یا خدمات مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو نمایید:

یافته های «اسپرینکلر »

فیلم آموزش اطفاء حریق اسپرینکلر (آب افشان) آتش نشانی - آپارات

شرکت ساریان سیستم نوین در این فیلم آموزشی، با انواع سیستمهای اطفا حریق اسپرینکلر آشنا خواهید شد. - اسپرینکلر پایین زن (Pendent) ، بالازن (Upright) ، د.

مرکز تخصصی حریق

بسیاری از کارشناسان ایمنی، سیستمهای اسپرینکلر را بهترین و کارآمد ترین وسیله ایمنی ساخته شده توسط بشر می دانند. سیستمهایی که با بکارگیری آب بعنوان  ...

دوره تخصصی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر - آموزشکده حریق

این دوره با هدف توانمند ساختن دانش پژوهان با اصول و شیوه‌های مدیریت سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر شامل طراحی، نصب و اجرا، تست و بازرسی، راه اندازی، ب...

دستورالعمل طراحی سیستم های آتشنشانی - سازمان نظام مهندسی ساختمان ...

14 ژانويه 2014 ... مقدار دبی و قطر نازل آب پاشها و فشار آب پشت هر اسپرینکلر ها تابع رابطه زیر میباشد . Q= K √P. Q. = دبی آب بر حسب. Gpm. P. = فشار آب بر حسب.

انواع سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر)

انواع سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) انواع سيستم افشانه آب سيستم تر سيستم خشك سيستم جريان آزاد …,انواع سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی ...

مقاله آشنايي با سيستمهاي اتوماتيك اطفاء حريق

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺸﺨﺺ. در ﲤـﺎﻣﻲ ﻟﻮﻟـﻪ هـﺎ. وﺟﻮد داردو ﺗﺎﺳﺮ ﺁب اﻓﺸﺎن. ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . د. ر هﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد هـﺮ. اﺳـﭙﺮﻳﻨﮑﻠﺮ. ﺁب از ﺁن ﺟـﺎري ﻣـﻲ. ﺷﻮد . ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن زﻳﺎد و ﻋـﺪم ﺗـﺎﺧﲑ.

سیستم اطفا حریق اسپرینکلر - شرکت مهندسی شاور

سیستمهای اسپرینکلر (sprinkler) بعنوان قدیمیترین سیستم اطفا حریق اتوماتیک، جهت حفاظت از جان و مال انسانها در مقابل خطر آتش سوزی در منازل مسکونی، کارخانجات، ...

اطفا حریق اسپرینکلر - آتش مهار البرز

اطفا حریق اسپرینکلر, اطفا اسپرینکلر ، اسپرینکلر ، سیستم های اطفا حریق اسپرینکلر ، افشانه آب ، انواع سیستم اطفا حریق اسپرینکلر.

شماره صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8
اینجا تبلیغ کنید
لیبل اصالت تابلو نئون تبلیغات در بنا تا نما
بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما