بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما

حمایت مالی
بانک اطلاعات بنا تا نما از تاریخ 28 مهر 1394 آغاز به فعالیت نمود، ما توانستیم با استفاده از برنامه نویسی تخصصی و زیر ساخت متناسب جهت ایجاد یک بانک اطلاعات ساختمان قوی، بزرگ و 100% رایگان، در دوازدهمین ماه فعالیت این سایت، به آمار بازدید میانگین 4500 نفر در روز برسیم.
با توجه به اینکه ما تصمیم داریم فعالیت های این سایت را رایگان نگه داریم، و همیشه قابل دسترس همگان باشد. در صورتی که تمایل دارید از ما حمایت کنید و باعث پیشرفت و بهبود عملکرد این بانک اطلاعات ارزشمند باشید، میتوانید با پرداخت مبلغ دلخواه از ما حمایت کنید.
0 تومان
اینجا تبلیغ کنید
لیبل اصالت تابلو نئون تبلیغات در بنا تا نما
بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما