بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از انواع قراردادی هست که در حوزه پیمانکاری و ساخت و ساز پروژههای تجاری و مسکونی میان دو طرف معامله تنظیم و امضاء میشود. نمونه قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز، جزء قراردادهای بسیار مهم دسته بندی میشوند که نکات حقوقی و موارد قانونی بسیاری برای آن مطرح شده است.

زمانی که مالک یک زمین تصمیم میگیرد یک یا چند واحد مسکونی یا تجاری در زمین خود بسازد، اما پول کافی برای این کار ندارد، از قراردادهای مشارکت در ساخت استفاده میکند. به واسطه این قرارداد، او از خدمات یک شرکت پیمانکاری و ساخت و ساز استفاده میکند تا پروژههای خود را اجرا نماید و در نهایت طبق قرارداد، بخش یا درصدی از پروژه به سازنده تعلق میگیرد.

گروه خدماتی بنا تا نما با توان اجرایی و سرمایه گذاری در ساخت و با در دست داشتن اطلاعات و ارتباط با بهترین تولیدکنندگان و همکاران در مشاغل ساختمانی، میتواند بهترین گزینه برای شما باشد تا یک قرارداد مشارکت در ساخت بی عیب و نقص را ببندید و ملک مورد نظر خود را در زمان مقرر تحویل بگیرید.

اینجا تبلیغ کنید
لیبل اصالت تابلو نئون تبلیغات در بنا تا نما
بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما