بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما

توضیح نوشتاری

  • تعویض و ترمیم  ایزوگام  کهنه پشت بام ها
  • رفع نم و رطوبت و لکه گیری  ایزوگام  کهنه پشت بام
  • زیر سازی پشت بام ها
  • زیر سازی پشت بام ها برای اجرای  ایزوگام
  • قیرپاشی زیر  ایزوگام
  • برای سطوحی که لازم است قیر پاشیده شود

انواع ایزوگام دلیجان - گستر  دلیجان الوند اسیا - جهان بام  شرق  - سپهر  گستر - آفتاب بام دلیجان - سپهر  گستر  دلیجان - مبین  گستر  دلیجام - پشم شیشه دلیجان
 

نام مدیر

امیدی

کلمه های کلیدی:

ثبت کنندۀ آگهی 0912xxxxx47 تاریخ ثبت آگهی تاریخ بروزرسانی
اینجا تبلیغ کنید
لیبل اصالت تابلو نئون تبلیغات در بنا تا نما
بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما