بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما

توضیح نوشتاری

ساخت و نصب اسکلت های فلزی در کارگاه، یا محل کار ساختمانی

جوشکاری با دستگاه CO2 با بهترین کیفیت

نام مدیر

اسماعیل شمشیری

کلمه های کلیدی:

ثبت کنندۀ آگهی 0912xxxxx62 تاریخ ثبت آگهی تاریخ بروزرسانی
اینجا تبلیغ کنید
لیبل اصالت تابلو نئون تبلیغات در بنا تا نما
بانک اطلاعات ساختمان بنا تا نما