تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5527111/مخالفت-وزارت-خارجه-با-فروش-دلاری-بلیت-پروازهای-داخلی-به-عراقی-ها