تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5525746/بهره-برداری-از-اولین-قطار-سریع-السیر-ایران-با-فاینانس-چینی-ها