تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5333491/کشف-۴-هزار-فشنگ-جنگی-کلاشینکف-از-۲-کامیون-ورودی-از-افغانستان