تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5314506/کاهش-۲-۹-درصدی-تردد-در-محورهای-برون-شهری