تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265292/وزیر-راه-و-شهرسازی-درگذشت-علیرضا-تابش-را-تسلیت-گفت