تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5265253/تسلیت-رئیسی-در-پی-درگذشت-رئیس-بنیاد-مسکن-انقلاب-اسلامی