تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5264880/رئیس-بنیاد-مسکن-انقلاب-اسلامی-به-علت-ابتلا-به-کرونا-درگذشت