تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127541/جاده-هراز-باز-شد-محور-بجنورد-آشخانه-مسدود-است