تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5127231/هراز-مسدود-شد-بارش-برف-در-راه-های-مازندران