تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5125625/کامیون-های-ایرانی-از-فردا-وارد-آذربایجان-می-شوند