تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/5121359/درآمد-۹۰-میلیون-دلاری-صادرات-قیر-راهکارهای-تقویت-بازار-صادراتی