تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4990876/ورود-۸۰۰-هزار-تن-کالای-اساسی-به-کشور-از-طریق-بندر-چابهار