تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4990180/ساعت-۱۸-امروز-عرضه-پاساژ-۱-۶-میلیارد-تومانی-پردیس-در-بورس-کالا