تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4988721/اعلام-اسامی-مشمولان-وام-ودیعه-مسکن-تا-۲۰مرداد-به-بانک-مرکزی