تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4964549/راه-آهن-خواف-هرات-آبان-ماه-به-بهره-برداری-می-رسد