تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

https://www.mehrnews.com/news/4964497/۱۴-تیرماه-آخرین-مهلت-ویرایش-اطلاعات-متقاضیان-طرح-ملی-مسکن