تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://www.mehrnews.com/news/2935492/مرگ-دردناک-موتورسوار-زیر-چرخ-های-بونک-ر-۲نفر-راهی-بیمارستان-شدند