تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://sobhanehonline.com/fa/news/70480/​شوتینگ-زباله-در-تهران-آتش-گرفت-۲۹-نفر-گرفتار-شدند