تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://sharghdaily.ir/News/76275/-ماجرای-بولدوزر-و-کتابخانه-کودکان-یک-شهر